Kontakty

Divadlo Nová scéna

Živnostenská 1, 812 14 Bratislava

IČO:
DIČ:

Pokladňa

vstupenky, rezervácie

E-mail:
Tel:
Mobil:

ZATVORENÉ

GENERÁLNY RIADITEĽ

Ingrid Fašiangová

generálna riaditeľka

Miroslava Frankovská

asistentka GR

OBCHODNÝ ÚSEK

Katarína Znášiková

zamestnanecké systémy

POKLADNICA

vstupenky, rezervácie

Jarmila Stodolová

hromadné objednávky, školy

Ľuba Barysz

hromadné objednávky, školy

UMELECKÝ ÚSEK

Karol Čálik

riaditeľ umeleckého súboru

Svetozár Sprušanský

dramaturg

Janet Bučková

umelecká tajomníčka

MARKETING, VZŤAHY S VEREJNOSŤOU

Michal Turský

projektový riaditeľ

Martina Šubová

marketingový manažér

Zuzana Šebestová

PR manažér

Tomáš Miško

grafik

Hana Zimmermannová

produkcia

VÝROBNO-PREVÁDZKOVÝ ÚSEK

Marius Krištofovič

prevádzkový riadieľ

Emil Benček

vedúci hospodárskej správy

Juraj Adamko

vedúci technickej prevádzky

Martin Novák

vedúci oddelenia stavba scény

Norbert Dovičovič

vedúci oddelenia svetla

Valéria Čambálová

vedúca výrobnej produkcie

Zuzana Krčová

nákup MTZ

Jarmila Ťažká

vedúca oddelenia garderóby

Peter Karaffa

vedúci oddelenia zvuku

EKONOMICKÝ ÚSEK

Eduard Demjan

ekonomický riaditeľ

Ildikó Kissová

hlavná ekonómka

Iveta Takacsová

účtovníčka

Alžbeta Cvachová

ekonómka

Jana Danielová

personalistika a mzdy

Ladislav Lippó

správca IS / referent IT