Kristína Vrecková

Narodila sa 31. júla 1996

Absolvovala  Súkromné muzikálové konzervatórium Alkana v Bratislave a momentálne študuje muzikálový spev na Akadémii umenia v Banskej Bystrici.
Svoju prvú skúsenosť v profesionálnom divadle mala ešte počas štúdia na konzervatóriu v roku 2016, a to v muzikáli Evanjelium o Márii, v Mestskom divadle Brno, kde si zahrala postavu mladej Márie.  Medzi najväčšie životné skúsenosti patrí určite spolupráca s Jozefom Bednárikom v jeho Šansón klube.
V roku 2019 sa zúčastnila na medzinárodnej súťaži v interpretačnom umení (WCOPA) v Los Angeles, kde v kategórií Tanec&Spev, získala bronz.
Účinkovala v rôznych slovenských seriáloch ako napríklad Za sklom či Oteckovia a vo voľnom čase sa venuje najmä skladaniu piesní a vlastnej sólovej tvorbe.

Postavy v predstaveniach