Dušan Kaprálik

Narodil sa 21. februára 1948 v Martine.

Po absolvovaní štúdia herectva na Vysokej škole múzických umení v Bratislave nastúpil v roku 1971 do Krajového divadla v Nitre. Členom Novej scény sa stal v roku 1973, najskôr pôsobil v jej Poetickom súbore.
Zahral si množstvo postáv dramatického ale i tragikomického či komického charakteru ako napr. Miki (Meridián, SND 1974), Pedro Capacho (Divadlo zázrakov a iné medzihry, 1974), Jaraiah Jip (Muž ako muž, 1975), Ľovuška (Rozprávky starého Arbatu. 1975), Gilles (Lásky hry osudná, 1977), Jeroným (Tanec nad plačom, 1978), Sosiás (Amfitryon,1980), Pantalona (Prefíkaná vdova, 1982), Kuligin (Ostrovského Búrka, 1983).
Z novších inscenácií spomeňme komédie Sluha dvoch šéfov (Lloyd Boateng), Pi čaj, miláčik! (Nanard) či muzikály Obchod na korze (trafikant Gejza), Mata Hari (Georges Ladoux).

Spolupracoval ako režisér s viacerými ochotníckymi a mládežníckymi súbormi aj s Tovarišstvom starých bojových umení.
Hosťoval v Činohre SND aj v bratislavskom Divadle a.ha.

Venuje sa rozhlasovej, televíznej aj filmovej tvorbe, dabingu, pôsobil tiež ako pedagóg na bratislavskom Konzervatóriu a dodnes sa venuje výuke mladých hereckých talentov.

Postavy v predstaveniach

Rozprávač, Kováč, Kapor Šupinka
Farár, Farár, Farár
Georges Ladoux