Dominika Vanková

Postavy v predstaveniach

Company ženy
Company ženy, Company ženy, Company ženy
Slovenské divadlo tanca
Slovenské divadlo tanca
Slovenské divadlo tanca