Darčekové poukážky

Vzhľadom k situácii v súvislosti s COVID-19 je platnosť nevyužitých darčekových poukážok zakúpených na sezónu 2019/2020 predĺžená do 30.6.2021

Darujte zážitky! Potešte svojich blízkych darčekom, na aký sa nezabúda. Darujte im zážitok z divadelného predstavenia.

Poukážky na sezónu 2022/23 sú platné na predstavenia od 01.09.2022 do 30.06.2023

Poukážky na sezónu 2023/24 sú platné na predstavenia od 01.09.2023 do 30.06.2024

Sezóna

Počet

Sezóna

Počet

Sezóna

Počet

Sezóna

Počet


Obchodné podmienky darčekovej poukážky

 1. Darčekové poukážky sú v hodnote 10 €, 25 €, 30 €, 50 €.
 2. Každá darčeková poukážka má vlastný identifikátor – číselný kód.
 3. Prostredníctvom darčekových poukážok je možné platiť za vstupenky.
 4. Darčekové poukážky je možné uplatniť na predstavenia, ktorých termín konania je v rozmedzí platnosti poukážky.
 5. Pri nákupe vstupeniek darčekovou poukážkou sa zostatková hotovosť nevydáva.
 6. Pokiaľ je cena vstupeniek vyššia ako hodnota poukážky, rozdiel je potrebné doplatiť v hotovosti alebo kartou.
 7. Pri úhrade vstupeniek prostredníctvom darčekových poukazov je možné použiť viacero darčekových poukážok, ako aj kombinovať jednotlivé druhy darčekových poukážok.
 8. V prípade straty alebo znehodnotenia darčekovej poukážky neposkytuje Divadlo Nová scéna novú/náhradnú poukážku.
 9. Za darčekovú poukážku nie je možné vrátiť peniaze a taktiež nie je možné ju zameniť za poukážku s inou lehotou platnosti.
 10. Ak nie je ustanovené v tomto článku obchodných podmienok inak, na darčekové poukážky sa vzťahujú podmienky stanovené v iných článkoch Všeobecných podmienok.
 11. Darčeková poukážka je cenina, ktorej falšovanie sa trestá podľa príslušného zákona.