Hygienické a protipandemické opatrenia počas predstavenia

OPATRENIA PROTI ŠÍRENIU OCHORENIA COVID-19

Milí diváci, priaznivci Divadla Nová scéna.

Radi by sme Vás informovali o tom, ako sme zabezpečili Vašu ochranu pred šírením koronavírusu.

  • Aby sme zamedzili blízky kontakt medzi divákmi vo foyeri, rozdelili sme vstup do budovy do štyroch sektorov: Prízemie VPRAVO, Prízemie VĽAVO, Balkón VPRAVO, Balkón VĽAVO; preto si ešte pred vstupom do divadla prosím pozorne pozrite svoje vstupenky a Vaše miesto.
  • Po kontrole vstupeniek Vám uvádzačky odmerajú teplotu. 
  • Vstup do divadla je možný len s rúškom alebo iným prekrytím horných ciest dýchacích. Platí to aj pre pohyb vo foyeri a v sále pred predstavením, počas predstavenia, cez prestávku a pri vychádzaní zo sály.
  • Vstupenky sa predávajú do každého druhého radu.
  • Kvôli väčšej bezpečnosti sme zatiaľ zrušili šatne, svoje zvrchníky si môžete položiť v sále na sedadlo pred Vami resp. za Vami. Sedenie je ob jeden rad, prosím, rešpektujte pokyny uvádzačiek.
  • Bufety sú až do odvolania zatvorené.
  • Prosíme Vás o dodžiavanie respiračnej etikety (kašľať, kýchať do vreckovky alebo do lakťa), obmedziť osobný kontakt, najmä podávanie rúk a iné.

Divadlo zabezpečuje:

  • dezinfekciu pre návštevníkov pri vstupe do divadla a do hľadiska pri všetkých vstupoch;
  • dezinfekciu toaliet, spoločných priestorov hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov, vrátane umývania podláh, hlavne pred začiatkom predstavenia, pred prestávkou a po skončení predstavenia;
  • raz za deň priestorovú dezinfekciu hľadiska a rozptylových priestorov ozónovými generátormi;

Veríme, že aj napriek týmto opatreniam a istým obmedzeniam Vám naše predstavenia prinesú radosť, smiech aj zamyslenie.

Ďakujeme za Vašu priazeň a tešíme sa na Vás.